വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളും

കോവിഡ്-19നുള്ള മൊറട്ടോറിയം അഭ്യർത്ഥന:


ദയവായി ബന്ധപ്പെടൂ:

ശ്രീ. വി. ഭാസ്കർ: സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്

ഇ-മെയിൽ വിലാസം: moratorium@gichf.com

മൊബൈൽ നമ്പർ : 9943443009 (തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ)

നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട GICF ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് - ഹോം ബ്രാഞ്ചിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ഇൻ-ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറി ഇൻ-ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ബ്രാഞ്ച് ഇൻ-ചാർജ്ജുകളുടെയും റിക്കവറി ഇൻ-ചാർജുകളുടെയും കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.here.