વ્યક્તિગત ઘરની લોન

અપના ઘર યોજના (વ્યક્તિગત હાઉસિંગ લોન)

 • તમે બિલ્ડર પાસેથી નવી મિલકત ખરીદી શકો છો (નિર્માણ હેઠળ અથવા બિલ્ડરો પાસેથી પૂર્ણ થયેલ રહેણાંક એકમો)
 • જૂની મિલકતની ખરીદી
 • ઘરનું બાંધકામ

૧. લોનની મુદત

મહત્તમ ૩૦ વર્ષ
*લોન તમારી નિવૃત્તિ વયના વર્ષોથી આગળ વધી શકતું નથી. (પગારદાર વ્યક્તિઓ માટે 60 વર્ષ અને સ્વ-રોજગાર વ્યક્તિઓ માટે 70 વર્ષ)

 

૨. લોનની રકમ

લોનની રકમ મહત્તમ રકમ*
૩૦ લાખ રૂપિયા સુધી GICHFL દ્વારા આકારણી કરાયેલી મિલકતના બજાર મૂલ્યના 90% કરતા વધુ ન હોય તેવી લોનનું કુલ એક્સપોઝર.
૩૦.૧ લાખ થી ૭૫ લાખ રૂપિયા GICHFL દ્વારા આકારણી કરાયેલી મિલકતના બજાર મૂલ્યના 80% થી વધુ ન હોય તેવી લોનનું કુલ એક્સપોઝર.
૭૫ લાખ થી વધારે GICHFL દ્વારા આકારણી કરાયેલી મિલકતના બજાર મૂલ્યના 75% કરતા વધુ ન હોય તેવી લોનનું કુલ એક્સપોઝર.

 

૩. વ્યાજ દર અને શુલ્ક

ચલ દર
૮.૮૦ %
**ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી સિબિલ સ્કોર, પ્રોફાઇલ, લોનની રકમ, કાર્યકાળ અને મિલકતના પ્રકાર સાથે જોડાયેલ છે.

 

૪.ચુકવણી મોડ

તમે તમારી હોમ લોન EMI ચૂકવી શકો છો આ માધ્યમથી:

 • ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સર્વિસ (ECS)/ નેશનલ ઓટોમેટેડ ક્લિયરિંગ હાઉસ (NACH)- તમારી બેંકને આપવામાં આવેલી સ્ટેન્ડિંગ સૂચનાઓના આધારે.
 • પોસ્ટ ડેટેડ ચેક્સ (PDCs) - તમારા પગાર/બચત ખાતા પર નિરણીય છે. (ફક્ત એવા સ્થાનો માટે જ્યાં ECS/NACH સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી)

૫.વીમા

 • મફત મિલકત વીમો
 • મફત અકસ્માત મૃત્યુ વીમો
 • કોટક જીવન વીમો, બિરલા સન લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ દ્વારા જીવન વીમાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.(એક સમયના પ્રીમિયમ સામે વૈકલ્પિક)

૬. કર લાભો

આવકવેરા સત્તાવાળાઓ એવા વ્યક્તિઓને અમુક લાભો અને છૂટ આપે છે જેમણે ચોક્કસ નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી હોમ લોન લીધી હોય.

આવકવેરા કાયદાની કલમ ૨૪
મિલકતના સંપાદન, બાંધકામ, સમારકામ, નવીકરણ અથવા પુનઃનિર્માણ માટે ઉછીના લીધેલ મૂડી પર ચૂકવવામાં આવેલ વ્યાજ કપાત માટે હકદાર છે. રૂ. ૨,00,000 એ સ્વ-કબજાની મિલકતના કિસ્સામાં કપાત માટે લાયક મહત્તમ રકમ છે અને ભાડે આપેલી મિલકત માટે કપાતની રકમની કોઈ મર્યાદા નથી

આવકવેરા કાયદાની કલમ ૮૦C
નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન હોમ લોનની મૂળ રકમની ચુકવણી પર તમે આવકમાંથી મહત્તમ રૂ. ૧૫0,000 કપાત મેળવી શકો છો. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, રજીસ્ટ્રેશન ફી અથવા આવા અન્ય ખર્ચાઓ જે આકારણીને આવી હાઉસ પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર કરવાના હેતુથી ચૂકવવામાં આવે છે તે પણ આ રકમ હેઠળ ગણવામાં આવે છે.

EMI કેલ્ક્યુલેટર:

હોમ લોન EMI કેલ્ક્યુલેટર એ એક મૂળભૂત કેલ્ક્યુલેટર છે જે તમને મુખ્ય રકમ, લોનની મુદત અને વ્યાજ દરના આધારે EMI, માસિક વ્યાજ અને માસિક ઘટાડાની બેલેન્સની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છે.

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે હોમ લોન EMI કેલ્ક્યુલેટર તમને અંદાજિત સમજ આપવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે અને તેને નિરપેક્ષ ગણવું જોઈએ નહીં.

પાત્રતા કેલ્ક્યુલેટર:

હાઉસ લોન પાત્રતા કેલ્ક્યુલેટર તમારા માટે અંદાજિત રકમ સમજવા માટે માર્ગદર્શિકા તરીકે કાર્ય કરે છે જે તમે તમારી હોમ લોન માટે મેળવી શકો છો

KYC દસ્તાવેજો

ઓળખ અને સરનામાનો પુરાવો (કોઈપણ જરૂરી)

 • પાન કાર્ડ (ફરજિયાત,જો લોન પાત્રતાની ગણતરી માટે આવક ગણવામાં આવે છે)
 • માન્ય પાસપોર્ટ
 • મતદાર ઓળખ કાર્ડ
 • ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
 • આધાર કાર્ડ

રહેઠાણનો પુરાવો (કોઈપણ જરૂરી)

 • વપરાશનું બિલ: વીજળી, ટેલિફોન, પોસ્ટપેડ મોબાઇલ, પાણીનું બિલ વગેરે
 • રાશન કાર્ડ
 • નિયોજકતરફથીપત્ર
 • બેંકસ્ટેટમેન્ટ/પાસબુકનીનકલસરનામુંદર્શાવતું
 • માન્ય ભાડા કરાર

આવકના દસ્તાવેજો

પગારદાર વ્યક્તિઓ

 • છેલ્લા ૧૨ મહિનાની પગાર સ્લિપ અથવા પગાર પ્રમાણપત્ર*
 • છેલ્લા ૬ મહિનાના બેંક સ્ટેટમેન્ટની નકલ (પગાર ખાતું)

સ્વ-રોજગાર વ્યવસાયિક

 • વ્યાવસાયિકો માટે લાયકાતનું પ્રમાણપત્ર: CA, ડૉક્ટર અથવા આર્કિટેક્ટ
 • છેલ્લા ત્રણ વર્ષના આવકવેરા રિટર્નની નકલ, આવકની ગણતરી સાથે
 • જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં તમામ સમયપત્રક અને ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ સાથે છેલ્લા ત્રણ વર્ષના પી/એલ એકાઉન્ટની નકલ.
 • VAT અથવા સર્વિસ ટેક્સ અથવા GST રિટર્ન અથવા TDS પ્રમાણપત્ર
 • છેલ્લા ૧૨ મહિનાનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ (બચત ખાતું, ચાલુ ખાતું અને O/D ખાતું)

બિઝનેસ ક્લાસ

 • આવકની ગણતરી સાથે તમારા છેલ્લા ત્રણ વર્ષના આવકવેરા રિટર્નની નકલ
 • જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં તમામ સમયપત્રક અને ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ સાથે છેલ્લા ત્રણ વર્ષના પી/એલ એકાઉન્ટની નકલ
 • VAT અથવા સર્વિસ ટેક્સ રિટર્ન અથવા GST અથવા TDS પ્રમાણપત્ર
 • છેલ્લા ૧૨ મહિનાનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ (બચત ખાતું, ચાલુ ખાતું અથવા O/D ખાતું)

મિલકત દસ્તાવેજો

 • બિલ્ડર તરફથી ફાળવણી પત્ર
 • વેચાણનો કરાર
 • નોંધણી અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી રસીદ
 • અનુક્રમણિકા-૨
 • બિલ્ડર/સોસાયટી તરફથી NOC
 • પોતાના યોગદાનની રસીદ (OCR)
 • બધા બિલ્ડર સાથે જોડાયેલા દસ્તાવેજો (GICHFL દ્વારા મંજૂર ન હોય અથવા અગાઉ ભંડોળ પૂરું પાડવામાં ન આવ્યું હોય તેવા કિસ્સાઓ માટે લાગુ પડે)
 • વિકાસ કરાર
 • ત્રિપક્ષીય કરાર
 • ભાગીદારી દસ્તાવેજ
 • વેચાણ દસ્તાવેજ
 • શીર્ષક શોધ અહેવાલ
 • NA ઓર્ડર
 • ભોગવટા પ્રમાણપત્ર

નોટ : મૂળ દસ્તાવેજો માત્ર ચકાસણી હેતુ માટે જરૂરી છે.