સસ્તીહોમલોન

સસ્તી હોમ લોન

ગ્રામ્ય શહેર
૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી મુજબ વૈધાનિક નગર યાદી હેઠળ આવતા તમામ વિસ્તાર ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી મુજબ વૈધાનિક ટાઉન લિસ્ટ હેઠળ ન આવતા અન્ય કોઈપણ વિસ્તાર
વાર્ષિક કુલ આવક ૬ લાખથી વધુ ન હોય જો મહિલા ઉધાર લેનાર હોય, તો આવકની કોઈ મર્યાદા નથી અને પુરૂષ ઉધાર લેનાર માટે વાર્ષિક કુલ આવક ૩ લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
મિલકતની કુલ કિંમત ૩૫ લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ મિલકતની કુલ કિંમત ૨૫ લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ
 • મકાનની ખરીદી, પ્લોટ પર બાંધકામ, કો-ઓપ સોસાયટીમાં ખરીદી, મકાનના સમારકામ/વિસ્તરણ માટે લોન મેળવી શકાય છે.
 • આકર્ષક અને સૌથી ઓછો વ્યાજ દર
 • પગારદાર, વ્યાવસાયિકો અને વેપારી વર્ગ યોજનાનો લાભ મેળવી શકે છે

૧.લોન ટર્મ

 

મહત્તમ ૩૦ વર્ષ
*તે તમારી નિવૃત્તિની ઉંમરના વર્ષો (પગારદાર વ્યક્તિઓ માટે ૬૦ વર્ષ અને સ્વ-રોજગાર વ્યક્તિઓ માટે ૭૦ વર્ષ)થી આગળ વધી શકતી નથી.

 

૨. લોનની રકમ

ગ્રામ્ય મહત્તમ રકમ રૂ. ૨૦ લાખ
શહેર મહત્તમ રકમ રૂ. ૨૮ લાખ

 

૩. વ્યાજ દર અને શુલ્ક

ચલ દર
તમારા લોનનો વ્યાજ દર CIBIL સ્કોર સાથે જોડાયેલ છે (t&c લાગુ)

શ્રેષ્ઠ દર માટે કૃપા કરીને તમારી નજીકની શાખાનો સંપર્ક કરો

 

 

૪. ચુકવણી રીત

તમે તમારી હોમ લોન EMI ચૂકવી શકો છો:

 • ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સર્વિસ (ECS)/ નેશનલ ઓટોમેટેડ ક્લિયરિંગ હાઉસ (NACH)- તમારી બેંકને આપવામાં આવેલી સ્ટેન્ડિંગ સૂચનાઓના આધારે
 • પોસ્ટ ડેટેડ ચેક (PDCs) – તમારા પગાર/બચત ખાતા પર દોરવામાં આવે છે. (ફક્ત એવા સ્થાનો માટે જ્યાં ECS/NACH સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી)

૫. વીમો

 • મફત મિલકત વીમો
 • મફત અકસ્માત મૃત્યુ વીમો
 • કોટક લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ, બિરલા સન લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ દ્વારા જીવન વીમો (એક સમયના પ્રીમિયમ સામે વૈકલ્પિક) ગોઠવવામાં આવે છે.

EMI કેલ્ક્યુલેટર:

હોમ લોન EMI કેલ્ક્યુલેટર એ એક મૂળભૂત કેલ્ક્યુલેટર છે જે તમને મુખ્ય રકમ, લોનની મુદત અને વ્યાજ દરના આધારે EMI, માસિક વ્યાજ અને માસિક ઘટાડાની બેલેન્સની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છે.

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે હોમ લોન EMI કેલ્ક્યુલેટર તમને અંદાજિત સમજ આપવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે અને તેને નિરપેક્ષ ગણવું જોઈએ નહીં.

પાત્રતા કેલ્ક્યુલેટર:

હોમ લોન EMI કેલ્ક્યુલેટર એ એક મૂળભૂત કેલ્ક્યુલેટર છે જે તમને મુખ્ય રકમ, લોનની મુદત અને વ્યાજ દરના આધારે EMI, માસિક વ્યાજ અને માસિક ઘટાડાની બેલેન્સની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છે.

KYC દસ્તાવેજો

ID અને સરનામાનો પુરાવો (કોઈપણ એક જરૂરી)

 • પાન કાર્ડ (ફરજિયાત, જો લોન પાત્રતાની ગણતરી માટે આવક ગણવામાં આવે તો)
 • માન્ય પાસપોર્ટ
 • મતદાર ઓળખ કાર્ડ
 • ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ
 • આધાર કાર્ડ

રહેઠાણનો પુરાવો (કોઈપણ જરૂરી)

 • નવીનતમ ઉપયોગિતા બિલ: વીજળી, ટેલિફોન, પોસ્ટપેડ મોબાઇલ, પાણીનું બિલ વગેરે.
 • રેશન કાર્ડ
 • એમ્પ્લોયર તરફથી પત્ર
 • બેંક સ્ટેટમેન્ટ/પાસ બુકની નકલ સરનામું દર્શાવે છે
 • માન્ય ભાડા કરાર
 • વેચાણ ડીડ

આવકના દસ્તાવેજો

પગારદાર વ્યક્તિઓ

 • છેલ્લા ૧૨ મહિનાની પગાર સ્લિપ અથવા પગાર પ્રમાણપત્ર*
 • છેલ્લા ૧ વર્ષના બેંક સ્ટેટમેન્ટની નકલ (પગાર ખાતું)
 • ફોર્મ ૧૬ / નિશાન *જો ઓવરટાઇમ અને પ્રોત્સાહન જેવા વેરિયેબલ ઘટકો પ્રતિબિંબિત થાય છે, તો છેલ્લા છ મહિનાની પગાર સ્લિપ જરૂરી છે

સ્વ-રોજગાર વ્યવસાયિક

 • વ્યાવસાયિકો માટે લાયકાતનું પ્રમાણપત્ર: CA, ડૉક્ટર અથવા આર્કિટેક્ટ
 • છેલ્લા ત્રણ વર્ષના આવકવેરા રિટર્નની નકલ, આવકની ગણતરી સાથે
 • જ્યાં પણ લાગુ હોય ત્યાં તમામ સમયપત્રક અને ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ સાથે છેલ્લા ત્રણ વર્ષના P/L એકાઉન્ટની નકલ.
 • VAT અથવા સર્વિસ ટેક્સ અથવા GST રિટર્ન અથવા TDS પ્રમાણપત્ર
 • છેલ્લા ૧૨ મહિનાનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ (બચત ખાતું, ચાલુ ખાતું અને O/D ખાતું)

બિઝનેસ ક્લાસ

 • તમારા છેલ્લા ત્રણ વર્ષના આવકવેરા રિટર્નની નકલ, આવકની ગણતરી સાથે
 • જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં તમામ સમયપત્રક અને ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ સાથે છેલ્લા ત્રણ વર્ષના P/L એકાઉન્ટની નકલ
 • GST અથવા TDS પ્રમાણપત્ર
 • છેલ્લા એક વર્ષનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ (બચત ખાતું, ચાલુ ખાતું અથવા O/D ખાતું)
 • વ્યવસાય નોંધણી પ્રમાણપત્ર

મિલકત દસ્તાવેજો

 • બિલ્ડર તરફથી ફાળવણી પત્ર
 • વેચાણનો કરાર
 • નોંધણી અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી રસીદ
 • અનુક્રમણિકા- ૨
 • બિલ્ડર પાસેથી NOC
 • પોતાના યોગદાનની રસીદ (OCR)
 • બધા બિલ્ડર સાથે જોડાયેલા દસ્તાવેજો (જે કેસો મંજૂર ન હોય અથવા GICHFL દ્વારા અગાઉ ભંડોળ પૂરું પાડવામાં ન આવે તેવા કેસ માટે લાગુ)
 • વિકાસ કરાર
 • ભાગીદારી ડીડ
 • વેચાણ ડીડ
 • શીર્ષક શોધ અહેવાલ
 • બાંધકામ માટે અંદાજ

નોંધ: અમે તમને KYC પરના માર્ગદર્શિકાઓનું પાલન કરવામાં અમને સહકાર આપવા વિનંતી કરીએ છીએ.