கட்டண அட்டவணை

குடியுரிமை / குடியுரிமை பெறாத இந்திய குடிமக்களுக்கு பொருந்தும்

 

 

வட்டி விகிதங்கள்:

வீட்டுக் கடன்கள் 8.80%* முதல் தொடங்குகிறது
வீட்டுச் சொத்து மீதான கடன் 10.80%* முதல் தொடங்குகிறது
வணிக கடன்கள் 14.95%* முதல் தொடங்குகிறது

 

கடன் தொகைக்கான கட்டணம் ரூபாய் மூன்று கோடி:

எஸ்ஆர்.என்ஓ கடன் தயாரிப்பு கடன் வகை செயலாக்க கட்டணம் நிர்வாகக் கட்டணம்*
1
 1. 1.கட்டுபவரிடமிருந்து சொத்து வாங்க
 2. 2. கூட்டுறவு சங்கத்தில் வாங்குதல்
 3. 3.இரண்டாவது விற்பனையில் வாங்குதல்
 4. 4. கட்டுமான கடன்
 5. 5. பழுது மற்றும் புதுப்பித்தல்
 6. 6. தற்போதுள்ள வீட்டுக் கடன்களை மற்ற ஹச் எஃப்சிக்களிடமிருந்து கையகப்படுத்துதல்
வீட்டுக் கடன்கள் ரூ. 2,500/- + பொருந்தும் ஜிஎஸ்டி ரூ.5,000/- முதல் ரூ.12,000/- வரை எங்கள் கிளை இருப்பிடங்கள் + பொருந்தக்கூடிய ஜிஎஸ்டியைப் பொறுத்தது
2 சொத்து மீதான கடன் அடமானக் கடன்கள் கடன் தொகை + ஜிஎஸ்டியின் சதவீதமாக பொருந்தும் கடன் தொகை + ஜிஎஸ்டியின் சதவீதமாக பொருந்தும்
குறைந்த வட்டி விகிதத்திற்கு மாறுவதற்கான மாற்றுக் கட்டணம்.
3 சம்பளம் வீட்டுக் கடன்கள் ரூ.4500/- + பொருந்தக்கூடிய ஜிஎஸ்டி இல்லை
4 சுயதொழில் வீட்டுக் கடன்கள் ரூ.5000/- + பொருந்தக்கூடிய ஜிஎஸ்டி இல்லை
5 சம்பளம்/ சுயதொழில் செய்பவர்
 1. 1.பழுதுபார்ப்பு/ நீட்டிப்பு கடன்கள்
 2. 2.அடமானக் கடன்கள்
நிலுவையில் உள்ள அசல் இருப்பில் 0.5% + பொருந்தக்கூடிய ஜிஎஸ்டி அல்லது அதிகபட்சம் ரூ.10000/- + ஜிஎஸ்டி இல்லை இல்லை இல்லை

காலத்திற்கு காலம் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. சமீபத்திய கட்டணக் கட்டமைப்பிற்கு, எங்கள் வலைத்தளமான www.gichfindia.com ஐப் பார்க்கவும்.

 

முன்கூட்டியே செலுத்தும் கட்டணங்கள்:

எஸ்ஆர்.என்ஓ. கடன் தயாரிப்பு கடன் வகை முன்கூட்டியே செலுத்தும் கட்டணங்கள்
1 எந்த கடனின் பகுதி முன்கூட்டியே செலுத்துதல். நிலையான அல்லது மிதக்கும். இல்லை .
2
 1. 1.கட்டுபவரிடமிருந்து சொத்து வாங்குதல்.
 2. 2.கூட்டுறவு சங்கத்தில் வாங்குதல்.
 3. 3.இரண்டாவது விற்பனையில் வாங்குதல்.
 4. 4.கட்டுமான கடன்.
 5. 5.பழுது மற்றும் புதுப்பித்தல் கடன்கள்.
மிதக்கும் விகிதம் அடிப்படையில் வீட்டுக் கடன், அதாவது பிஎல்ஆர் மற்றும் ஏதேனும் ஒரு மூலத்தின் மூலம் கடன் வாங்குவது. இல்லை.
வீட்டுக் கடன் நிலையான விகிதத்தில் அல்லது எந்த ஒரு நிலையான கடன் காலத்திலும் மற்றும் சொந்த ஆதாரங்கள் மூலம் திருப்பிச் செலுத்துதல். இல்லை.
வீட்டுக் கடன் நிலையான விகிதத்தின் அடிப்படையில் அல்லது எந்த ஒரு நிலையான கடன் காலத்திலும் மற்றும் மறுநிதியளிப்பு / பிற வங்கி அல்லது ஹச்எஃ.ப்சி இலிருந்து கடன் வாங்குவதன் மூலம் முன்கூட்டியே செலுத்தப்படும் தொகை. நிலுவையில் உள்ள கடன் தொகையில் 2%**.
3 அடமானக் கடன்கள். நிலையான அல்லது மிதக்கும். இல்லை.
4 வணிக கடன். நிலையான அல்லது மிதக்கும். நிலுவையில் உள்ள கடன் தொகையில் 2%**..

`**என்ஹச்பி வழிகாட்டுதல்களின்படி, 2014 இல் வெளியிடப்பட்ட அதன் சுற்றறிக்கையில் “முன்கூட்டிய கட்டணங்கள் / மிதக்கும் விகிதக் கடன்களுக்கான முன்-பணம் செலுத்துதல் அபராதம்”

 

எந்தவொரு கடன் தயாரிப்புக்கான பிற கட்டணங்கள்:

எஸ்ஆர்.என்ஓ குறிப்பாக கட்டணம்
1 விண்ணப்ப படிவம். இல்லை.
2 செர்சை பதிவு / மாற்றியமைத்தல் கட்டணங்கள். ரூ. 50 + ரூபாய் வரையிலான கடன்களுக்கு பொருந்தும் ஜிஎஸ்டி. 5 லட்சம்*
ரூ. 100 + ரூபாய்க்கு மேல் உள்ள கடன்களுக்கு பொருந்தும் ஜிஎஸ்டி. 5 லட்சம்*.
3 இடைக்கால கொடுப்பனவுக்கான இணை பாதுகாப்பின் செயலாக்கம் எ.கா. ஆயுள் காப்பீட்டுக் கொள்கை, என்எஸ்சி, வங்கி நிலையான வைப்பு போன்றவை. ரூ. ஒரு ஆவணத்திற்கு 200/- + பொருந்தும் ஜிஎஸ்டி.
4 கணக்கு அறிக்கை/ தற்காலிக தகவல் தொழில்நுட்ப சான்றிதழ்கள்.. 1வது: கட்டணம் இல்லை
தொடர்ந்து: ரூ. 200 + பொருந்தக்கூடிய ஜிஎஸ்டி.
5 கடன் அல்லது பாதுகாப்பு ஆவணங்களின் நகல்கள். ஒரு பக்கத்திற்கு ரூ.3/-.
6 முன்கூட்டியே அறிக்கை. ரூ. 500 + பொருந்தக்கூடிய ஜிஎஸ்டி.
7 பாதுகாப்பு ஆவணங்களுக்கான பாதுகாப்பு / கையாளுதல் கட்டணங்கள். ரூ. 1200 + பொருந்தக்கூடிய ஜிஎஸ்டி.
8 கடன் அனுமதி சான்றிதழ். இல்லை.
9 இயல்புநிலை தவணைக்கான காலாவதியான கட்டணங்கள் (இஎம்ஐ/ முன்-இஎம்ஐ) நிலுவைத் தொகையில் மாதத்திற்கு 15%.
10 காசோலை/இசிஎஸ் துள்ளல் கட்டணங்கள். ரூ. 400/- + பொருந்தக்கூடிய ஜிஎஸ்டி.
11 முத்திரை வரி/வெளிப்படையான கட்டணங்கள். தொடர்புடைய சொத்து மாநிலத்தின் பொருந்தக்கூடிய சட்டம்/கட்டணங்களின்படி.

(*) மேற்கூறியவற்றின் உள்ளடக்கங்கள் காலத்துக்குக் காலம் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை மற்றும் அதற்கான வரிவிதிப்பு, அத்தகைய கட்டணத்தின் தேதியில் பொருந்தக்கூடிய விகிதங்களில் இருக்கும்.

 

மீட்புக் கட்டணங்கள் (நீதிமன்றத்தின் தலையீடு இல்லாமல்):

எஸ்ஆர்.என்ஓ. இயல்புநிலை தவணை கட்டணங்கள் (வரிகள் உட்பட)
1 இயல்புநிலை 1-2 மாதங்கள். ரூ. ஒரு தவணைக்கு 200/-.
2 இயல்புநிலை 3-12 மாதங்கள். அபராத வட்டி உட்பட மொத்த நிலுவைத் தொகையில் 4%.
3 இயல்புநிலை 13-36 மாதங்கள். அபராத வட்டி உட்பட மொத்த நிலுவைத் தொகையில் 5%.
4 இயல்புநிலை 37 - 72 மாதங்கள். அபராத வட்டி உட்பட மொத்த நிலுவைத் தொகையில் 7%..
5 இயல்புநிலை 73 - 108 மாதங்கள். அபராத வட்டி உட்பட மொத்த நிலுவைத் தொகையில் 10%.
6 108 மாதங்களுக்கு மேல் இயல்புநிலை அபராத வட்டி உட்பட மொத்த நிலுவைத் தொகையில் 10%.
7 கடன் வாங்குபவரின்/குடியிருப்பு முதலாளியிடம் கட்டணங்களைப் பார்வையிடவும். ஒரு வருகைக்கு ரூ.300/-.

நிதிச் சொத்துக்களைப் பத்திரப்படுத்துதல் மற்றும் புனரமைத்தல் மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டிச் சட்டம், 2002 அமலாக்கத்தின் கீழ் மீட்புக் கட்டணங்கள்