తేదీ:   2013 10 వ మే. బోర్డు ప్రతి ఈక్విటీ షేరుపై  రూ. 5డివిడెండ్ ను అంటే 50%శాతం సిఫారసు చేస్తోంది.

తేదీ:   2015 31 డిసెంబర్. శ్రీ వారేంద్రసిన్హా, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ 2012, డిసెంబర్ 31నుంచి బాధ్యతలు చేపట్టారు.

తేదీ:   2012 8 వ మే. బోర్డు ప్రతి ఈక్విటీ షేరుపై  రూ. 4.50 డివిడెండ్ ను అంటే 45%శాతం సిఫారసు చేస్తోంది.

మార్చి 2013 కు ముగిసిన సంవత్సరానికి ఆర్ధిక ముఖ్యాంశాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website