జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్.

రిజిష్టర్. కార్యాలయం: 6వ అంతస్తు, రాయల్ ఇన్సూరెన్స్ బిల్డింగ్., 14, జమ్షెడ్జీ టాటా రోడ్, చర్చిగేట్, ముంబై – 400 020.

30 సెప్టెంబర్ కుముగిసినత్రైమాసికం/ అర్ధసంవత్సరంఆడిట్ చేయబడనిఆర్థికఫలితాలు

భాగం I

30 సెప్టెంబర్ కుముగిసినత్రైమాసికం/ అర్ధసంవత్సరంస్వతంత్ర ఆడిట్ చేయబడనిఆర్థికఫలితాల స్టేట్మెంట్

(లక్షలు రూపాయలు)
వివరాలు ముగిసిన త్రైమాసానికి ముగిసిన అర్ధ సంవత్సరం ముగిసిన సంవత్సరం
30.09.2014 30.06.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 31.03.2014
(ఆడిట్ చేయబడిన)
ఆపరేషన్స్ నుండి ఆదాయం 17851 16825 15421 34676 30158 62356
ఇతర ఆపరేటింగ్ ఆదాయం (పెట్టుబడి ఆదాయం) 18 39 27 57 76 136
మొత్తం ఆదాయం 17869 16864 15448 34733 30234 62492
వ్యయం
ఫైనాన్స్ ఖర్చు 12402 11647 10298 24049 20080 41925
ఉద్యోగుల లాభాల ఖర్చులు 401 407 299 808 659 1386
తరుగుదల మరియు ఎమోర్టైజేషన్ 82 81 51 163 100 205
ఇతర ఖర్చులు 1069 891 1440 1960 2729 5650
మొత్తం వ్యయం 13954 13026 12088 26980 23568 49166
ఇతర ఆదాయం మరియు అసాధారణమైన అంశాలకు ముందు ఆపరేషన్స్ నుండి లాభం 3915 3838 3360 7753 6666 13326
ఇతర ఆదాయం మరియు ప్రత్యేకమైన అంశాలు    - - - - - -
పన్ను ముందు సాధారణ కార్యకలాపాల నుండి లాభం 3915 3838 3360 7753 6666 13326
పన్నుకు ప్రొవిజన్ 1180 1180 1122 2360 2212 4450
డెఫర్డ్ పన్ను (ఆస్తి) బాధ్యత (91) (125) (233) (216) (447) (879)
పన్ను తర్వాత లాభం (ప్రత్యేక రిజర్వ్ పై డిటిఎల్ కు పూర్వం) 2826 2783 2471 5609 4901 9755
ప్రత్యేక రిజర్వ్ పై డిటిఎల్ 243 247 - 490 - -
పన్ను తర్వాత నికర లాభం 2583 2536 2471 5119 4901 9755
పెయిడ్ అప్ ఈక్విటి షేర్ క్యాపిటల్ (ముఖ విలువ రూ 10 / -) 5385 5385 5385 5385   5385 5385
మార్చి 31 నాటికి నిల్వలు 55663
ప్రతి వాటాకు ఆదాయం (ఇపిఎస్)
(ఎ) ఆ వ్యవధి కోసం అసాధారణ అంశాలకు ముందు ప్రతి షేరుకు ప్రాధమిక మరియు డైల్యూటెడ్ సంపాదన (రూ.) 4.80 4.71 4.59 9.51 9.10 18.12
(బి) ఆ వ్యవధి కోసం అసాధారణ అంశాలకు తర్వాత ప్రతి షేరుకు ప్రాధమిక మరియు డైల్యూటెడ్ సంపాదన (రూ.) 4.80 4.71 4.59 9.51 9.10 18.12
రుణ ఈక్విటీ నిష్పత్తి 8.59 7.94 8.47
రుణ సర్వీస్ కవరేజ్ నిష్పత్తి (*) 0.51 0.58 0.50
వడ్డీ సర్వీస్ కవరేజ్ నిష్పత్తి (*) 1.35 1.40 1.38
భాగం II

30 సెప్టెంబర్ కుముగిసినత్రైమాసికం/ అర్ధసంవత్సరానికి ఎంపిక చేయబడిన సమాచారం

వివరాలు ముగిసిన త్రైమాసానికి ముగిసిన అర్ధ సంవత్సరం ముగిసిన సంవత్సరం
30.09.2014 30.06.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 31.03.2014
(ఆడిట్ చేయబడిన)
ఎ. షేర్ హోల్డింగ్ యొక్క వివరాలు :
ఎ. షేర్ హోల్డింగ్ యొక్క వివరాలు :
పబ్లిక్ షేర్ హోల్డింగ్ :
షేర్ల సంఖ్య 31522642 31522642 31604240 31522642 31604240 31604240
షేర్ హోల్డింగ్ శాతం 58.54 58.54 58.69 58.54 58.69 58.69
ప్రమోటర్లు మరియు ప్రమోటర్ గ్రూప్ షేర్ హోల్డింగ్
ఎ) కుదువ పెట్టబడినది / చిక్కుల్లో ఉన్న
షేర్ల సంఖ్య NIL NIL NIL NIL   NIL
షేర్ల శాతం (ప్రమోటర్ గ్రూపు యొక్క మొత్తం వాటా యొక్క % గా) NIL NIL NIL NIL    NIL
షేర్ల శాతం (కంపెనీ యొక్క మొత్తం షేర్ క్యాపిటల్ వాటా యొక్క % గా) NIL NIL NIL NIL      NIL
బి) చిక్కుల్లో-లేని
షేర్ల సంఖ్య 22328424 22328424 22246826 22328424 22246826 22246826
షేర్ల శాతం (ప్రమోటర్ గ్రూపు యొక్క మొత్తం వాటా యొక్క % గా) 100 100 100 100    100   100
షేర్ల శాతం (కంపెనీ యొక్క మొత్తం షేర్ క్యాపిటల్ వాటా యొక్క % గా) 41.46 41.46 41.31 41.46 41.31 41.31
(*) ఐఎస్ సిఆర్=వడ్డీ పూర్వం లాభం, పన్ను, తరుగుదల మరియు ఎన్ పిఎ ప్రొవిజన్/వడ్డీ ఖర్చులు; డిసిఎస్ఆర్ = వడ్డీ పూర్వం లాభం, పన్ను, తరుగుదల, ఎన్ పిఎ ప్రొవిజన్ + హౌసింగ్ లోన్ ఆస్తుల ప్రిన్సిపాల్ తిరిగి చెల్లింపు/ (వడ్డీ + రుణాల ప్రిన్సిపాల్ తిరిగిచెల్లింపు)
వివరాలు ముగిసిన త్రైమాసానికి 30.09.2014
బి. ఇన్వెస్టర్ ఫిర్యాదులు :
క్వార్టర్ ప్రారంభంలో పెండింగ్ లో ఉన్నవి 0
క్వార్టర్ లో అందుకున్నవి 5
క్వార్టర్ లో తేల్చివేసినవి 5
క్వార్టర్ చివరిలో పరిష్కారింపబడకుండా మిగిలినవి 0
లిస్టింగ్ ఒప్పందం యొక్క నిబంధన 41 (v) (హెచ్) క్రింద అవసరమైన విధంగా ఈక్విటీ మరియు బాధ్యతలు మరియు స్థిరాస్తులు (ఆడిట్) చూపిస్తూ ఒక స్టేట్మెంట్ :
(లక్షలు రూపాయలు)
వివరాలు
ముగిసిన అర్ధ సంవత్సరం ముగిసిన సంవత్సరం
30.09.2014 31.03.2014
(ఆడిట్ చేయబడిన)
A. ఈక్విటి మరియు భాద్యతలు :
1.షేర్ హోల్డర్ల నిధులు :
 (a) పెట్టుబడి 5388 5388
 (b) రిజర్వులు మరియు మిగులు 60779 55660
సబ్-టోటల్ షేర్ హోల్డర్ల నిధులు 66167 61048
2.ప్రస్తుతం కాని బాధ్యతలు :
(a) దీర్ఘ కాలిక కోసం రుణాలు తీసుకోవడం 403397 363007
(b) దీర్ఘ కాలిక ప్రొవిజన్లు 19388 18891
ఉప మొత్తం– ప్రస్తుతం కాని బాధ్యతలు 422785 381898
3.ప్రస్తుత బాధ్యతలు :
 (a)స్వల్పకాలిక రుణాలు 47050 46802
 (b)ట్రేడ్ చెల్లింపదగినవి 308 514
 (c)ఇతర ప్రస్తుత బాధ్యతలు 69430 57700
 (d)స్వల్పకాలిక ప్రొవిజన్లు 70 3850
 ఉప మొత్తం- ప్రస్తుత బాధ్యతలు 116858 108866
 మొత్తం – ఈక్విటీ మరియు బాధ్యతలు 605810 551812
B. ఆస్తులు :
1. ప్రస్తుతం కాని బాధ్యతలు :
 (a) స్థిరాస్తులు 422 521
 (b) ప్రస్తుతం కాని పెట్టుబడులు 982 993
 (c) వాయిదావేయబడిన పన్ను ఆస్తులు (నికర) 5766 6040
 (d) దీర్ఘకాలిక రుణాలు మరియు అడ్వాన్సులు 1381 1495
 (e) ఇతర ప్రస్తుతం కాని ఆస్తులు 1000 1000
 ఉప మొత్తం- ప్రస్తుతం కాని ఆస్తులు 9551 10049
2.హౌసింగ్ రుణాలు :
 (a) ప్రస్తుతం కాని 558538 505804
 (b) ప్రస్తుత 27621 25458
ఉప మొత్తం- రుణాలు 586159 531262
3.ప్రస్తుత ఆస్తులు:
 (a) వాణిజ్యం అందుకోదగినవి 992 967
 (b) నగదు మరియు బ్యాంక్ నిల్వలు 8411 8990
 (c) స్వల్పకాలిక రుణాలు మరియు అడ్వాన్సులు 412 477
 (d) ఇతర ప్రస్తుత ఆస్తులు 285 67
ఉప మొత్తం- ప్రస్తుత ఆస్తులు 10100 10501
 మొత్తం – ఆస్తులు 605810 551812
గమనికలు :
1. కంపెనీ యొక్క ప్రధాన వ్యాపారం ఏమిటంటే నివాస యూనిట్ల కొనుగోలు లేదా నిర్మాణం కోసం రుణాలు అందించడం. అందువల్ల , చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా జారీ చేయబడిన మరియు కంపెనీస్ (అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్) సవరణ రుల్స్, 2011 కింద నోటిఫై చేయబడిన అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఆన్ సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ (ఎఎస్ 17) ప్రకారం ప్రత్యేక నివేదించదగిన విభాగాలు ఏమీ లేవు .
2. 30 సెప్టెంబర్2014కుముగిసినత్రైమాసికంకోసంఇతరఖర్చుల్లో రూ.194 లక్షల (మునుపటివ్యవధిత్రైమాసికంలోరూ.656 లక్షలు)మరియు30 సెప్టెంబర్2014కుముగిసిన అర్ధ సంవత్సరానికి రూ. 480 లక్షల (మునుపటిఅర్ధసంవత్సరంలోరూ. 1255 లక్షలు)మొత్తం అనుకోని ఖర్చుల (కంటింజెన్సీల)కోసం వ్యవస్థ.
3. 30 సెప్టెంబర్2014కుముగిసిన అర్ధ సంవత్సరం సమయంలో కంపెనీలచట్టం, 2013 షెడ్యూల్II భాగంసికి అనుగుణంగాసవరించబడినఉపయోగకరమైనజీవితంప్రకారంస్థిరఆస్తులపైతరుగుదలరేటును కంపెనీ సవరణ చేసింది. పైకారణంగా, ఇంతకు పూర్వపు వ్యవధుల్లో ఉపయోగించబడినపద్ధతి మరియు అంచనావేయబడినఉపయోగకరమైనజీవితాలతోపోలిస్తేముగిసిన అర్ధసంవత్సరానికి వసూలుచేయబడిన తరుగుదలరూ.89 లక్షలు అధికంగా ఉన్నది.
4.  ఆదాయపన్నుచట్టం, 1961 యొక్క సెక్షన్36 (1) (viii) కింద రూపొందించబడిన “స్పెషల్రిజర్వ్” కు బదిలీ చేయబడిన మొత్తం విషయంలో ఒక డిఫర్ చేయబడినపన్నుబాధ్యత (DTL) కల్పించవలసిందిగా మే27, 2014 తేదినాటిసర్క్యులర్ ఎన్ హెచ్ బి (ఎన్ డి)/డిఆర్ఎస్/పొల్ సర్క్యులర్ నెం.62 /2014, ద్వారా నేషనల్హౌసింగ్బ్యాంక్ (ఎన్ హెచ్ బి) హౌసింగ్ఫైనాన్స్కంపెనీలను ఆదేశించింది . ఇంకా, 2014 ఏప్రిల్1నాటికిస్పెషల్రిజర్వ్లోతెరిచే బ్యాలెన్స్విషయంలోడిఫర్ చేయబడిన పన్నుబాధ్యత, 3 సంవత్సరాలవ్యవధికోసంసాధారణరిజర్వ్ కు ప్రతిగా, దశలవారీగా,25:25:50 నిష్పత్తిలోసర్దుబాటుచేయవచ్చుఅని ఆగష్టు22,2014 తేదినాటిసర్క్యులర్ ఎన్ హెచ్ బి (ఎన్ డి)/డిఆర్ఎస్/పొల్.65/2014 ద్వారా ఎన్ హెచ్ బి విశదీకరించారు. ఇందుకు అనుగుణంగా, సంవత్సరంచివరిలోజమ అయినస్పెషల్రిజర్వ్ పై కంపెనీసరైన డిఫర్ చేయబడిన పన్నుబాధ్యతసృష్టిస్తుంది.

పై సర్క్యులర్ప్రకారం, లాభాలనుండిస్పెషల్రిజర్వ్వైపు కేటాయించబడుతుందని ఆశించబడే అదనపుమొత్తంపై వాయిదాపడుతూ వచ్చినపన్నుబాధ్యతతో 30 సెప్టెంబర్ 2014 కుముగిసినఅర్ధసంవత్సరానికితమ లాభంమరియునష్టంస్టేట్మెంట్ ను కంపెనీ వసూలు చేసింది. పోల్చగలగడాన్నిసులభం చేసేందుకు, లాభంమరియునష్టంస్టేట్మెంట్కు వసూలు చేయబడిన వాయిదా పడుతూ వచ్చినపన్నుబాధ్యతవేరువేరుగావెల్లడించడం జరిగింది.

5. త్రైమాసికం సమయంలోరూ. 3231లక్షల మొత్తాన్ని లాభాంశం (డివిడెండ్) రూపంలో మరియు రూ. 549 లక్షలను 31 మార్చి, 2014 నాటికి ముగిసిన సంవత్సరానికిలాభాంశంపన్నుగాప్రతి ఈక్విటీషేరుకు రూ.6/-(ఈక్విటీషేరుకుఒకేసమయంసిల్వర్జూబ్లీలాభాంశంఅయిన రూ.1/-తో సహా) లాభాంశం చొప్పున కంపెనీ చెల్లించింది.
6. మునుపటి కాలంలో అంకెలు ఎక్కడ అవసరమైన reclassified / సమూహపరిచాడు చేశారు.
7. సెప్టెంబర్30, 2014 కు ముగిసినత్రైమాసికం/అర్ధసంవత్సరానికిపైఫలితాలు, కంపెనీఆడిటర్లద్వారాఒక “పరిమిత సమీక్ష”కు గురిచేయబడ్డాయిమరియుడైరెక్టర్లఆడిట్కమిటీద్వారాసమీక్షించబడి సిఫార్సు చేయబడ్డాయి మరియు13నవంబర్, 2014 నజరిగిన తమసమావేశంలోఋణలిస్టింగ్ఒప్పందంనిబంధన29 మరియు ఈక్విటీలిస్టింగ్ఒప్పందంనిబంధన41 పరంగాడైరెక్టర్లబోర్డుద్వారాఆమోదించబడ్డాయి.
 
బోర్డు తరపున
 
 
 
 
ప్లేస్: ముంబై అశోక్ కె రాయ్
తేదీ : 13 నవంబర్, 2014. చైర్మన్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website