ஒப்புதல்:இந்த கருவிகளை உபயோகிப்பது, நீங்கள் இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சரிபார்ப்பு பட்டியல் மற்றும் பிற கருவிகளை உபயோகிப்பதற்கான வரைமுறை & விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறீர்கள் என எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகை தோராயமானது. உங்களுக்கு தகுதியான தொகையை முழுமையாக மற்றும் துல்லியமாக அறிய, தயவு செய்து எங்கள் கிளைகளில் எதேனும் ஒன்றிற்கு வருகை தந்து, முகவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website