திரு. வரேந்திர சின்ஹா இயக்குனர் & ஆம்ப் கையாளல்; தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
திரு. ராஜிப் டே சீனியர் வைஸ் ப்ரெஸிடென்ட் ஜனாதிபதி
திருகே.பி.சுரேஷ் சீனியர் வைஸ் ப்ரெஸிடென்ட் ஜனாதிபதி
திரு எஸ் சிறிதரன் சீனியர் வைஸ் ப்ரெஸிடென்ட் ஜனாதிபதி தொழில் நிறுவனத்தின் செயலாளர்
திரு மகேஷ் ஜிஹெக்டேர்கிராம்மறு துணை ஜனாதிபதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website