ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ 1800 103 0000

 •  ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ
  ಜಿಐಸಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿ
  ರಾಯಲ್ ವಿಮೆ ಕಟ್ಟಡ
  6 ನೆಯ ಮಹಡಿ, 14, ಜಮ್ ಷೆಡ್ ಜೀ ಟಾಟಾ ರೋಡ್,
  ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್, ಮುಂಬೈ 400020
  ರಾಜ್ಯ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
  ಟೆಲ್: (022) 22851765/66/67/22853866
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:(022) 22884985
  ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ: www.gichfindia.com
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಮುಂಬೈ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  2 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,
  ಸರ್ ಪಿ ಎಂ ರೋಡ್, ಫೋರ್ಟ್,
  ಮುಂಬೈ 400001.
  ಟೆಲ್: +91 22 2285 3866 / 68 / 2285 1765 / 66 / 67/ 2288 0801
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:+91 22 2288 4985
  ಇಮೇಲ್ :
 • ನವೀ  ಮುಂಬೈ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಸಾತ್ರಾ ಪ್ಲಾಜಾ, 211-ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ,
  ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂ 19 & 20, ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಂ 19 D,
  ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆ, ವಾಶಿ, ನವೀ
  ಮುಂಬೈ
  ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 400903
  ಟೆಲ್:022 – 27832908 / 1359 / 1367 / 2810 / 27832832
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಥಾಣೆ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಹೊರೈಜಾನ್ ಟವರ್,
  1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಹರಿನಿವಾಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ,
  ಮೊನಾಲಿಸಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎದುರುಭಕ್ತಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ,
  ಥಾಣೆ (ಪ) – 400601
  ರಾಜ್ಯ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
  ಟೆಲ್: +91 22 25401958 / 25385197 / 25390749/25390818
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಪನ್ವೇಲ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೌಸ್, 2 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂ 13-B,
  ಸೆಕ್ಟರ್ 19, ಪನ್ವೇಲ್ ಮ್ಯಾಥೆರಾನ್ ರೋಡ್,
  ನ್ಯೂ ಪನ್ವೇಲ್ (ಪೂ) – 410206
  ರಾಜ್ಯ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
  ಟೆಲ್: +91 22 32986828
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಬೊರಿವಿಲಿ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  1 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ವ್ರಜದೀಪ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್,
  ಮಯೂರ್ ಟವರ್ ಎದುರು, ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ರೋಡ್,
  ಬೊರಿವಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)-400092
  ಟೆಲ್: +91 22 28996858 / 28988280
  ಇಮೇಲ್ :
 • ವೀರಾರ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  1 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ಮನೋರಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
  ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು,
  ಅಗಶಿ ರೋಡ್,
  ವೀರಾರ್ (ಪ)
  ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆ Pin -401 303. ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
  ಟೆಲ್:+91 250 2505222
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಬೊಯ್ಸಾರ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  235, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಹಾರ್ಮೊನಿ ಪ್ಲಾಜಾ
  ತಾರಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬೊಯ್ಸಾರ್ ಪಶ್ಚಿಮ,
  ಜಿಲ್ಲೆ-ಪಲ್ಗಾರ್ -401 501
  ಟೆಲ್: 9819102136
  ಇಮೇಲ್ : 
 • ಪುಣೆ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ನೀಲಕಂಠ, ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಸಂ 1018 ಎಫ್. ಪಿ. ಸಂ 870,
  ಡೀಪ್ ಬಂಗ್ಲೋ ಚೌಕ,
  ಮಾಡೆಲ್ ಕಾಲೊನಿ ಹತ್ತಿರ,
  ಶಿವಾಜಿನಗರ,
  ಭಂಬೂರ್ದಾ, ಪುಣೆ – 411016
  ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
  ಟೆಲ್: 020 25671230 / 25659730
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಚಿಂಚವಾಡ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಶಾಪ್ ಸಂ 15, 16, 17
  ಸಾಯಿಕೃಪಾಭವನ
  1 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಮುಂಬೈ ಪುಣೆ ರೋಡ್
  ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ
  ಕಾರಲ್ ವಾಡಿ, ಪಿಂಪ್ರಿ, ಪುಣೆ- 411018 ರಾಜ್ಯ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
  ಟೆಲ್: +91 0520 27423284 / 27420569/27425343/27423789
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಪಣಜಿ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಆಕಾಶಭವನ, B-202, 2 ನೆಯ ಮಹಡಿ,,
  ಮಾಥಿಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಎದುರು
  18 ನೆಯ ಜೂನ್ ರೋಡ್ ಪಣಜಿ 403001
  ಟೆಲ್: +91 95832 2232096 / 2432999
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:+91 95832 2432779
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಮರಗಾಂವ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಕಚೇರಿ ಸಂ C-115, I ನೇ ಮಹಡಿ,
  SGPDA ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
  ಓಸಿಯಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಕೇಡ್,
  ಕೆಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ,
  ಮರಗಾಂವ್, ಗೋವಾ- 403601
  ಟೆಲ್: 07738422484
  ಇಮೇಲ್ :
 • ನಾಸಿಕ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  3-B, ತಳಮಹಡಿ, ನಿವಾಸ್ ಪ್ಲಾಜ,
  ಶರಣಾಪುರ ತ್ರಯಂಬಕ್ ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್
  ಟಿಬೆಟನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎದುರು
  ನಾಸಿಕ್- 422005
  ಟೆಲ್: +91 0253 2232101 / 2232201
  ಇಮೇಲ್ :
 • ನಾಗಪುರ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  5A, 1 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಆಫೀಸ್ ವಿಂಗ್
  ಪುಷ್ಪಕುಂಜ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ
  ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಜಾರ್ ರೋಡ್, ರಾಮದಾಸ ಪೇಟೆ
  ನಾಗಪುರ -440010
  ಟೆಲ್: +91 0712- 2440064/ 6450825
  ಇಮೇಲ್ :
 • ವಡೋದರಾ ವಲಯ ಕಚೇರಿ
  SF211, ಪನೋರಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
  2 ನೆಯ ಮಹಡಿ,, ಆರ್.ಸಿ. ದತ್ತ ರೋಡ್,
  ಕಲಾನಿಕೇತನ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಕಾಪುರಿ,
  ವಡೋದರಾ -390005
  ಟೆಲ್: +91 0265 2323590 /
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: – 0265 – 2323591
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ವಲಯ ಕಚೇರಿ
  C/12, 1 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ರಾಯಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ,
  ಡಬೋಲ್ಕರ್ ಕಾರ್ನರ್,
  ಕೊಲ್ಹಾಪುರ-416001
  ಟೆಲ್:-0231-2655367
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ವಲಯ ಕಚೇರಿ
  210/2 ನೆಯ ಮಹಡಿ
  ಶಾಂಗ್ರಿ ಲಾ ಆರ್ಕೇಡ್ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ,
  ಶ್ಯಾಮಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ
  ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ನಗರ ಉಪನಗರದ ಹತ್ತಿರ,
  ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಮಿ. ಮುಖೇಶ್ ಸವಿತಾ – 380015
  ಟೆಲ್: (079) 26762142
  ಇಮೇಲ್ :
 • ನೆರೆ ಪನ್ವೇಲ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ,
  ಪನ್ವೇಲ್, ಮ್ಯಾಥರನ್ ರೋಡ್, ನೆರೆ, ರಾಯಘಡ ಜಿಲ್ಲೆ
  ಟೆಲ್:-02143 – 238176/77/78
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಕಲ್ಯಾಣ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  B-301, 3 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ವೇದ ಮಂತ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಆಗ್ರಾ, ರೋಡ್
  ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ,
  ಕಲ್ಯಾಣ (ಪ) ಜಿಲ್ಲೆ . ಥಾಣೆ 421301
  ಟೆಲ್:-9821215605
  ಇಮೇಲ್ :

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

 • ಹೈದರಾಬಾದ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  6 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,
  ಪಿ ಬಿ ಸಂ . 1020, 3-5-817 & 818
  ಬಶೀರ್ ಬಾಗ್,
  ಹೈದರಾಬಾದ್ 500 029
  ರಾಜ್ಯ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
  ಟೆಲ್: +91 40 23234093 / 23243310
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:+91 40 23243310
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಚಾಂದ್ನಗರ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಶಾಪ್ ಸಂ 2, 2 ನೆಯ ಮಹಡಿ,
  ಹೆಚ್.ಸಂ 4-92/6, ಜೆ ಎನ್ ರಾವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
  ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರು,
  ಮುಂಬೈ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಚಂದಾನಗರ,
  ಹೈದರಾಬಾದ್ 500 050.
  ಇಮೇಲ್ :
 • ವೈಜಾಗ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  306, 307, 3 ನೆಯ ಮಹಡಿ,
  ಸಾಯಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, 47-14-1,
  Dದ್ವಾರಕಾ ನಗರ,
  ವೈಜಾಗ್ – 530016
  ರಾಜ್ಯ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
  ಟೆಲ್: +91 891 2541639 / 3097717
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:+91 891 2541639
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಲಿಯೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್,
  3 ನೆಯ ಮಹಡಿ, 44/45,
  ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ,
  ಬೆಂಗಳೂರು –560 025 ರಾಜ್ಯ-ಕರ್ನಾಟಕ
  ಟೆಲ್: +91 80 25594081 / 25550203 / 25583547
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:+91 80 25583549
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಯಲಹಂಕ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಸಂ 2071, 16 ನೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,
  3 ನೆಯ ಹಂತ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್,
  ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್,
  ಬೆಂಗಳೂರು – 560 064
  ಟೆಲ್: (080) 28463056
  ಇಮೇಲ್ :
 • ತ್ರಿವೇಂಡ್ರಂ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  1ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಪಿಟಿಸಿ ಟವರ್ S, ಕೋವಿಲ್ ರೋಡ್,
  ತಂಪಾನೂರ್,
  ತ್ರಿವೇಂಡ್ರಂ – 695001
  ರಾಜ್ಯ-ಕೇರಳ
  ಟೆಲ್:+91 471 2330272
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:+91 471 2332068
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಕೊಚ್ಚಿ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  1ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಡೋರ್ ನಂ XL/5396-A,
  ಈಲಿಯಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್,
  ಸರಿತಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಕ್ಕ, ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ರೋಡ್,
  ಕೊಚ್ಚಿ – , ಕೇರಳ
  ಟೆಲ್: +91 484 2364885 / 2374844
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:+91 484 2364884
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಚೆನ್ನೈ ಶಾಖೆಗೆ
  2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಖಿವ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್-2, 
  ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂ 480, ಅಣ್ಣಾ ಸಾಲೈ 
  ನಂದನಮ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಕ್ ಎದುರು,ನಂದನಮ್, ಚೆನ್ನೈ - 600 035.
  ಟೆಲ್: - 044 – 4203 4896 / 4897 / 4898 
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:  - 044 – 4203 4899
  ಇಮೇಲ್ :
 • ತಂಬಂ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಸಂ. 2C, ಸಾಲೋಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಆದಿ ನಗರ,
  ಈಸ್ಟ್ ತಂಬರಮ್
  ಚೆನ್ನೈ – 600059
  ಟೆಲ್: +91 44 22390765
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಪೊರೂರ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಕಾರ್ತಿಕ್ ಟವರ್ಸ್. 1 ನೆಯ ಮಹಡಿ,
  ಹಳೆಯ ನಂ 263, ಹೊಸ ನಂ 15,
  ಟ್ರಂಕ್ ರೋಡ್
  ಪೊರೂರ್, ಚೆನ್ನೈ – 600 116
  ಟೆಲ್: (044) 24825766
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಮಧುರೈ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಶಾಪ್ ನಂ C&D, ಎ. ಆರ್. ಪ್ಲಾಜಾ, 16/17,
  ನಾರ್ತ್ ವೇಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್,
  ಮಧುರೈ – 625001
  ರಾಜ್ಯ-ತಮಿಳುನಾಡು
  ಟೆಲ್: +91 452 4350269 / 4372781
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:+91 452 2350269
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ನಂ 383, 2 ನೆಯ ಮಹಡಿ,
  ಜಯಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
  100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಎದುರು
  ಜಯಶ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಗಾಂಧಿಪುರಮ್
  ಕೊಯಮತ್ತೂರು 641012
  ರಾಜ್ಯ-ತಮಿಳುನಾಡು
  ಟೆಲ್: +91 422 2490927
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:+91 422 2495790
  ಇಮೇಲ್ :
 • ತಿರುಚ್ಚಿ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ 
  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ ಕ್ಲೇವ್,
  ಸಂ 75-E/3, 3 ನೆಯ ಮಹಡಿ,
  ತಿಲ್ಲೈ ನಗರ,
  ತಿರುಚ್ಚಿ – 620018.
  ರಾಜ್ಯ- ತಮಿಳುನಾಡು
  ಟೆಲ್:+91 431 2763216/ 2762752
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ 
  ಸಂ-9, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, “ಆದಿತ್ಯಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
  2 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1 ನೇ ಹಂತ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹತ್ತಿರ,
  ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ,
  ಬೆಂಗಳೂರು – 560 100.
  ಟೆಲ್:9619499655
  ಇಮೇಲ್ :

ಉತ್ತರ ವಲಯ

 • ನವದೆಹಲಿ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಯು ಜಿ ಎಫ್ -10 A-E, ಕಾಂಚನ್ ಜುಂಗಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,
  18 ಬಾರಾಕಂಬಾ ರೋಡ್, ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು
  ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್
  ನವದೆಹಲಿ – 110 001
  ರಾಜ್ಯ- ದೆಹಲಿ
  ಟೆಲ್: 011 23731669,23327548,41522024,41522025
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:+91 11 23356430
  ಇಮೇಲ್ :
 • ದ್ವಾರಕಾ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  F-15 & F-16, ಮನೀಶ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾಲ್,
  ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂ 2, ಎಲ್ ಎಸ್ ಸಿ-1, ಸೆಕ್ಟರ್ 22, ದ್ವಾರಕಾ
  ನವದೆಹಲಿ – 110075
  ರಾಜ್ಯ – ದೆಹಲಿ
  ಟೆಲ್: 011-28050910 
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಗುರ್ ಗಾಂವ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಎಸ್ ಸಿ ಓ -391, 2 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಸೆಕ್ಟರ್ 29,
  ಐ ಎಫ್ ಎಫ್ ಸಿ ಓ ಚೌಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ,
  ಗುರ್ ಗಾಂವ್,
  ಹರಿಯಾಣ – 122 002
  ಟೆಲ್: 0124-2385105
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಇಂದೋರ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಸಂ 309, 3 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಹೌಸ್,
  7 ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್,
  ಇಂದೋರ್ , ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ – 452 001
  ಟೆಲ್: (0731) 2540281
  ಇಮೇಲ್ :
 • ನೊಯ್ಡಾ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ 
  B-104, ವಿಶಾಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್,
  ಸೆಕ್ಟರ್ – 18,
  ನೋಯ್ಡಾ -ಯುಪಿ
  ಟೆಲ್: +91 120 2514145 / 2511751
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:+91 120 2514145
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಶಾಪ್ ಸಂ -3, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಸ್ಟೋರಿಯಾ ಬೊಲ್ವಾರ್ಡ್ ,
  ಆರ್ ಡಿ ಸಿ, ರಾಜನಗರ,
  ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ – 201002
  ಟೆಲ್:+ 9918065222
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಲಕ್ನೋ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  3 ನೆಯ ಮಹಡಿ, 3C, ಸೆಂಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,
  5 ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್, ಥಾಪರ್ ಹೌಸ್,
  ಲಕ್ನೋ 266001
  ರಾಜ್ಯ-ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ
  ಟೆಲ್: +91 522 2238448
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  242/202, ಇಂದರ್ ಲೋಕ್ ಪ್ಲಾಜಾ,
  ಬಲ್ಲಾಪುರ್ ರೋಡ್,
  ಹೋಟೆಲ್ ಸುರಭಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹತ್ತಿರ,
  ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ – 248001
  ರಾಜ್ಯ-ಉತ್ತರಾಂಚಲ
  ಟೆಲ್: (0135) 2531187 / 2530703
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಜೈಪುರ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ 
  ಕೊಠಡಿ ಸಂ 138,
  1 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಗಣಪತಿ ಪ್ಲಾಜಾ, ಎಂ ಐ ರೋಡ್
  ಗವರ್ನ್ ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ,
  ಜೈಪುರ – 302001
  ರಾಜ್ಯ- ರಾಜಸ್ಥಾನ
  ಟೆಲ್:+91 141 5106702 / 2389059
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಚಂಡೀಘಡ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಎಸ್ ಸಿ ಓ –ಸಂ 44, ಸೆಕ್ಟರ್ 31-D,
  ಚಂಡೀಘಡ – 160031
  ರಾಜ್ಯ-ಚಂಡೀಘಡ
  ಟೆಲ್: +91 172 2600444 / 446
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಲೂಧಿಯಾನಾ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  B-XXX550, ಕಚೇರಿ ಸಂ 12
  1 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಪರ್ಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್,
  ಘುಮರ್ ಮಂಡಿ, ಲೂಧಿಯಾನಾ
  ಟೆಲ್: +91 161 5047550
  ಇಮೇಲ್ : 
 • ಪಟಿಯಾಲಾ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  2 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,
  ಪಟಿಯಾಲಾ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಕ್ಕ,
  ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಹಿಂಭಾಗ,
  ಲೀಲಾ ಭವನ, ಪಟಿಯಾಲಾ – 147001
  ಟೆಲ್: +91 175 2205727
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಮಾಲೌಟ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ 1 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್,
  ಆಫೀಸ್ ಎದುರು,ಮಕ್ಕರ್ ಆಟೋ ಸ್ಟೋರ್ ಹಿಂಭಾಗ
  ಜಿ.ಟಿ ರೋಡ್, ಮಾಲೌಟ್ ಮುಕ್ತ್ ಸರ್ – 152107
  ಟೆಲ್: +91 1637 265100
  ಇಮೇಲ್ : 
 • ಜೋಧಪುರ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ತಳಮಹಡಿ, ಪಿ ಸಂ 947
  10 ನೆಯ D ರೋಡ್,
  ಸರ್ದಾರ್ ಪುರ, ಜೋಧಪುರ – 342003
  ಟೆಲ್: (0291) 5100902
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಮೀರತ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  2 ನೇ ಮಹಡಿ, ದರ್ಶನ್ ಪ್ಲಾಜಾ,
  ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಲೇವ್, ಗಾರ್ ರೋಡ್, ಮೀರತ್
  ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ – 250004.
  ಟೆಲ್: 0121-2602730
  ಇಮೇಲ್ :

ಪೂರ್ವ ವಲಯ

 • ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ರಾಯಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
  ತಳಮಹಡಿ, ಜಿ.ಪಿ.ಓ 5 ಎದುರು,
  ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ರೋಡ್,
  ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ – 700001
  ಟೆಲ್: +91 33 22622639
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:+91 33 22622751/52/53
  ಇಮೇಲ್ :
 • Dಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್
  ಕೊಠಡೀ ಸಂ 101, ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ,
  ಮಿಲೇನಿಯಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
  ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ
  ಪಿ.ಓ + ಪಿ. ಎಸ್. – ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್
  ಜಿಲ್ಲೆ: 24 ಪರಗಣ (ದಕ್ಷಿಣ)
  ಟೆಲ್: 9609206980
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಭುವನೇಶ್ವರ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ನರೂಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್, 2 ನೆಯ ಮಹಡಿ,
  ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂ 501, ಯುನಿಟ್ 3,
  ಅಂಚೆ : ಖಾರಾವೆಲ್ ನಗರ,
  ಭುವನೇಶ್ವರ -751001 ರಾಜ್ಯ – ಒಡಿಶಾ
  ಟೆಲ್: (0674) 2380650/6444150/2533050
  ಇಮೇಲ್ :
 • ದುರ್ಗಾಪುರ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂ 3601 (ಪಿ),
  ನಜ್ರುಲ್ ಸರಾನಿ, ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್
  ದುರ್ಗಾಪುರ ಸಿನೆಮಾ ಹಾಲ್ ಪಕ್ಕ,713216
  ಟೆಲ್: +91 (0343) 2542587/8
  ಇಮೇಲ್ :
 • ಪಾಟ್ನಾ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ
  1ನೆಯ ಮಹಡಿ (ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸಂ 104 ರ ಭಾಗ), ಮಾ ಶಾರದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
  ಈಸ್ಟ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಕೆನಾಲ್ ರೋಡ್ (ಪೂರ್ವ)ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ
  ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ) – 800001
  ಟೆಲ್: (0612) 2520169
  ಇಮೇಲ್ :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website