વ્યક્તિગત હાઉસિંગ લોન – વ્યાજ દર 10.25% થી શરૂ થાય છે.

મોર્ગેજ લોન - વ્યાજ દર 13.25% થી શરૂ થાય છે

કોમર્શિયલ કોન - વ્યાજ દર 15% થી શરૂ થાય છે

ફી તથા અન્ય માહિતી માટે કૃપા કરી દર સૂચિને જુઓ ટેરિફ શિડ્યુઅલ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website